Chào mừng bạn đã đến với blog của Duy!

Mình viết blog này với mục tiêu đơn giản là chia sẻ về hành trình của bản thân trên con đường tìm hiểu về các thuật toán máy học (machine learning), cũng như những nền tảng cơ bản để khai thác dữ liệu từ Big data. Đương nhiên học thì phải đi đôi với hành, với blog này Duy cũng cố gắng chia sẻ các cách thức áp dụng thuật toán và thậm chí cả code để giải quyết những bài toán cụ thể.

Các bạn có thể vào mục About để biết được chủ của blog này là ai. Nhưng để nói một cách ngắn gọn thì Duy không học chuyên ngành về Machine learning, mà chỉ đơn thuần để sự đam mê của mình làm ngọn đuốc dẫn đường. Duy cũng mới khơi gợi được niềm đam mê này vào năm 2015 rồi tích cực nghiên cứu nhiều vào chủ đề này từ năm 2016. Xác định là con đường mình đi sẽ rất dài, và mình vẫn còn đâu đó ở điểm bắt đầu, nên hi vọng là Duy sẽ dần dần có nhiều bài viết thú vị hơn để mọi người có thể cùng đọc và chia sẻ.

Happy (data) digging 😀

Duy Trương.

Advertisements